El mes de maig de 2013 la Empresa ANTONIO GOMILA, SA es va fer càrrec de l'explotació i gestió del SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE I SANEJAMENT DEL TERME DE BINISSALEM.

El Servei proveeix al nucli urbà del terme municipal de Binissalem i el Polígon de Binissalem.

Les tasques que corresponen al servei són totes les relacionades, tant en abastament com en sanejament i pluvials amb:

- Instal · lació, manteniment, reparació d'avaries i renovació d'instal · lacions i canalitzacions.
- Qualitat de l'aigua, tant tractament com anàlisi química i informació legal davant de Sanitat i Consum.
- Desratització i desinsectació de xarxes de sanejament.
-Gestió de clients: lectura i facturació de comptadors, manteniment i renovació dels mateixos, atenció al client, noves connexions, altes, baixes ...
- Servei de guàrdia 24h davant d'avisos d'emergència d'abonats o avaries.
- Gestió amb altres organismes referent a legalitzacions i documentació requerida.

El Servei Municipal d'Aigües de Binissalem, en l'actualitat disposa d'una zona de captació d'aigües subterrànies:

* CAN ARABÍ: consta de dos pous de captació amb una capacitat d'extracció instantània total de 70 m3/hora, el que suposa 3.360 m3 diaris, capacitat suficient per cobrir les demandes de consum actuals.
Mitjançant una xarxa de transport d'aigua d'uns 5 Km de longitud i partint d'un dipòsit de capçalera situat a la mateixa zona de captació de Can Arabí, subministra l'aigua al TM de Binissalem i aquesta és interceptada pel punt de lliurament de EMAYA situat a Can Fraile, que completa el proveïment d'aigua potable. Actualment la xarxa de distribució d'aigua dins del nucli urbà dóna servei a un total de 2.465 abonats. El Polígon de Binissalem s'abasteix el punt de lliurament d'EMAYA situat a l'entrada del polígon, i mitjançant una xarxa de distribució d'aigua, es dóna servei actualment a 64 abonats.

Per a qualsevol consulta, ens trobarà a les oficines d'atenció al client situades al carrer:
Arxiduc Lluís Salvador, 9 - Baixos de Binissalem, dijous i divendres de 09:30 a 12:30 i els dijous de 16:30 a 18:30. Igualment, pot trucar per telèfon:

Oficines d'atenció al client: 971253541
Avaries i emergències (24 h): 639788625.
 

Esta web utiliza cookies propias o de terceros. Al continuar con la navegación usted acepta el uso que hacemos de ellas. Si lo desea puede modificar sus preferencias en su navegador.

Accepto les cookies de la web.